PPUH ELEKTROMET

www.elektromet.elblag.pl

 
 

PPUH ELEKTROMET

ul. Perłowa 4
Gronowo Górne
82-300 Elblag 2

www.elektromet.elblag.pl

elektromet@elektromet.elblag.pl

 

tel./fax 0 55 236 61 11
tel./fax 0 55 236 61 12
tel. kom 0 502 524 680

 

Oferta

 

Oferujemy wykonawstwo, remonty i serwis w pełnym zakresie robót elektrycznych m.in.:

kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznej, odgromowej, telefonicznej i słaboprądowej w obiektach budownictwa ogólnego, przemysłowego i szpitalnego,


wykonywania sieci elektroenergetycznych napowietrznych, kablowych nn i SN, zasilania placu budowy, oraz oświetlenia zewnętrznego,


wykonania podłączeń urządzeń i linii technologicznych łącznie z koniecznymi modernizacjami instalacji zasilających i instalacji związanych bezpośrednio z ciągami maszynowymi


wyposażenia wszelkiego rodzaju stacji transformatorowych,

remontów , modernizacji i konserwacji wyżej wymienionych instalacji,

wykonywania robót telekomunikacyjnych zewnętrznych (kanalizacja),

Instalacje elektryczne w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym Ex/ stacje paliw, malarnie, lakiernie, stacje redukcyjne gazu/

Pomiary elektryczne w wykonaniu zwykłym i przeciwwybuchowym /Ex/

Dobór i orzecznictwo w zakresie stosowanych urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem i pożarem

Inwestycje, remonty i serwis stacji paliw

Nadzór i kosztorysowanie robót elektrycznych

Klimatyzacja i wentylacja

Rozdzielnie NN i SN

 

Projekt & Realizacja - nesi.pl © 2004-2006